Supervisie

In psychosynthese-supervisie cultiveren wij een ontvankelijkheid waarin je met open hart en onbevangen aandacht kan kijken naar de persoon die je begeleidt. Deze bereidheid helpt je ook om met een zelfonderzoekende blik de relatie die jijzelf met de cliënt opbouwt waar te nemen. Dat wat om aandacht vraagt bij de client is ingebed in een context van diens grotere zielereis.
Jouw begeleiding van je client vindt eveneens plaats in de context van het grotere verhaal in jou. In supervisie kijken we, vanuit een bi-vocaal perspectief, samen naar hoe jij het bewustzijn in jou optimaal ten goede kan laten komen aan je therapeutische interventies.
Het leren zien van overdracht- en tegenoverdrachtsdynamiek, het leren vertrouwen op de kracht van je verbeelding en intuitie, het verfijnen van je therapeutische vaardigheden, het leren thuisraken in het gebruik en betekenis van archetypische ordeningspatronen, spelen hierin allemaal een rol van belang.
Ik zie supervisie als een uitnodiging tot de belichaming van een dans tussen hoofd en hart. In deze beweging ontstaat een vrije ruimte waarin met vediepende blik kan worden gekeken naar wat er nu het meest dienend is op het pad dat je volgt met je cliënt.

Ik ben een door de EFPP ( European Federation for Psychosynthesis Psychoterapy) - erkende Supervisor.

 

 

© Jaap Buijs, Praktijk voor Psychosythese-therapie, Amsterdam area